Welkom terug!.

LET OP! Gebruik nooit het account van een ander of uw partner voor uw aanvraag. Uw aanvraag is dan niet geldig.

Welkom bij MyCreditLife.

MyCreditLife is het online platform om uw aanvraag voor een verzekering bij verzekeraar Credit Life sneller en veiliger te kunnen verwerken. Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot uw gegevens. Dat is wel zo veilig.

Uw aanvraag bestaat uit twee delen:

1. Een deel dat gaat over u, uw beroep, inkomen en de gewenste verzekeringsdekking.
2. Een deel dat over uw gezondheid gaat.

Nadat u beide onderdelen heeft doorlopen, kunt u de aanvraag bij ons indienen.

Objectief en veilig

Deskundige beoordeling.

Onze medische afdeling beoordeelt uw aanvraag. Soms wordt door de medisch adviseur informatie opgevraagd bij uw huisarts of behandelend specialist. U krijgt hiervan altijd eerst bericht, omdat wij zonder uw toestemming geen informatie mogen opvragen.

Als de medisch adviseur alle gegevens heeft ontvangen, verstrekt hij een advies aan ons ten aanzien van de voorwaarden waaronder u een verzekering kunt krijgen.

Meer

transparantie.

Nadat de acceptatiefase is afgerond en u voor een verzekering in aanmerking komt, wordt de polis opgemaakt. Hierin vindt u het verzekerde product, de voorwaarden en de rechten en plichten die uit de verzekering voortvloeien terug. U krijgt uw polis thuisgestuurd.